Disclaimer

Heb je een vraag of klacht? Neem contact met ons op.

Deze website, de ontwerpen daarvan, de teksten en het beeldmateriaal is eigendom van Mannen van Vlees en Vuur of van de wettige eigenaar(s) van wie een licentie is verkregen. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mannen van Vlees en Vuur. 

Mannen van Vlees en Vuur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 9% BTW op vlees/vers producten en 21% BTW op overige producten en diensten, en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

Mannen van Vlees en Vuur is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van Mannen van Vlees en Vuur, welke geen eigendom zijn van Mannen van Vlees en Vuur, zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Mannen van Vlees en Vuur.

 

Mannen van Vlees en Vuur kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.